Praat mee over duurzame energieopwekking van zon en wind.Samen onderzoeken we de mogelijkheden in Woudenberg!
Submenu

Over het project

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Woudenberg is in 2014 vastgesteld in ‘Expeditie
Duurzaamheid’ en in 2020 geactualiseerd door middel van een oplegger. Hierin zijn de
ambities van de gemeente opgenomen en de speerpunten waar Woudenberg zich de
komende jaren op wil richten. Dit zijn 4 onderwerpen, te weten energietransitie,
klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit.

Energietransitie

Het afwegingskader zon en wind Woudenberg heeft betrekking op het onderwerp
energietransitie.
Woudenberg is aangesloten bij de Regionale Energie Strategie (RES) regio Amersfoort. De
uitvoering van de RES is ingedeeld in een aantal pijlers o.a. de pijler zon op dak en
grootschalige opwek. Voor het grondgebied van Woudenberg staan voor de korte termijn
(m.u.v. de zone langs de A12) geen concrete zoekgebieden benoemd, mede als gevolg van
de beperkingen van het onderliggende elektriciteit netwerk. Wel moet de gemeente
Woudenberg, net als alle andere gemeenten, onderzoeken welke bijdrage in de toekomst bij
de onderzoeksopgave van trede 4 tot de mogelijkheden behoord. Het afwegingskader zon
en wind geeft invulling aan deze onderzoekopgave uit trede 4.

Participatietraject

Gemeente Woudenberg heeft de wens om niet alleen stakeholders te betrekken bij het
afwegingskader, zoals in het RES proces gebeurt, maar ook lokaal te participeren met
inwoners en ondernemers over waar en onder welke voorwaarden grootschalige
elektriciteitsopwekking acceptabel is. Dit doen we middels dit platform waarbij voor en tegen
argumenten op het platform aangegeven kunnen worden. We zetten in op een breed gebied
inclusief het gebied van Woudenberg rondom de A12.

Daarnaast organiseerden we twee samenwerksessies (op 26 oktober en 14 december). Deze sessies boden meer diepging op de kansrijke locaties. Deze uitkomsten worden verwerkt in het uiteindelijke afwegingskader zon en wind. Ook konden inwoners tijdens deze samenwerksessies hun wensen en zorgen over locaties kenbaar maken. Dit is verwerkt op het platform.

Eindproduct

Het eindproduct is een gedragen afwegingskader grootschalige energieopwekking zon &
wind, gekeken naar het grondgebied van Woudenberg. Met daarbij verslaglegging van het
proces, de conclusies en een advies voor het vervolg van het participatietraject.

Cookie-instellingen