Submenu

Zon en wind Woudenberg

Duurzaamheid en energiebesparing worden steeds belangrijkere thema’s in de maatschappij. Dit geldt ook voor Woudenberg. Door te besparen op energie kunnen ook wij op de lange termijn over voldoende energie beschikken.

In Nederland en ook in Woudenberg is kleinschalige opwek (zonnepanelen op daken) niet genoeg om in de toekomst over voldoende elektra te beschikken. Vanuit de RES (Regionale Energie Strategie) en de nationale afspraken wordt ook in Woudenberg gekeken waar en op welke wijze grootschalige duurzame opwek van duurzame zon- en windenergie mogelijk is. De komende weken willen wij, onder leiding van het bureau Over Morgen, van u als inwoner, ondernemer en betrokkenen weten hoe u hier tegenaan kijkt. Uw ideeën zijn belangrijk en de gemeente kan dit niet alleen bepalen.

We nodigen u uit om het gesprek met ons aan te gaan. Waar mag zonne- en windenergie volgens u wel of niet opgewekt worden in de gemeente Woudenberg? Iedereen mag meedoen op dit platform. Daarnaast vonden er op 26 oktober en 14 december samenwerksessies plaats waarin wij verder ingingen op de mogelijkheden voor zon en win in Woudenberg.

 

 

Waarom een onderzoek naar zon- en windenergie in Woudenberg?

In 2030 wil de gemeente Woudenberg 49% minder CO2-uitstoten. Daarnaast willen we ook duurzame energie opwekken. Dit kan niet alleen met zonnepanelen op daken. Ook zonnevelden en/of windmolens (windturbines) zijn daarvoor nodig om voldoende schone energie op te wekken.

Veelgestelde vragen ›

Wat betekent dit voor mij en
heb ik hier invloed op?

In de RES 1.0 beschrijft de regio hoe zij de ambitie van 0,5 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren en hoe de regio overstapt naar duurzame warmtebronnen. Er wordt ingezet op zonnepanelen op daken, zon op land en windturbines. We willen inventariseren hoe dit er bij de gemeente Woudenberg uit kan komen te zien. Op dit platform kunt u uw wensen en ideeën doorgeven.

 

 

Over dit platform

Hoe werkt het platform?

  • Over het project: dit kopje toont de project- en achtergrondinformatie over zon en wind in Woudenberg;
  • Het platform bevat een digitale kaart met gebiedsinformatie en een zoomfunctie, waarbij de kaart van Woudenberg bekeken kan worden voor zon en wind.
  • Op het platform vindt u een vragenlijst. We vragen u deze eerst in te vullen voordat u verder gaat naar het onderdeel van de kaart.
  • Op deze kaart kunt u aangeven waar uw voorkeuren en bezwaren naar uitgaan voor een gebied voor zonnevelden en/of windmolens;
  • Een klankwand waar u uw mening kunt geven over een zoekgebied.

Spelregels

Klik hier voor de spelregels voor het gebruik van het platform.

Wat wordt er met mijn ideeën gedaan?

We verzamelen anoniem uw ideeën en suggesties. Deze bundelen we en bespreken we tijdens de tweede samenwerksessie op 30 november. U kunt tot en met 7 december 2021 uw ideeën en suggesties op het platform invullen. De resultaten worden gebundeld en samen met een afwegingskader gepresenteerd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist wat de aanpak voor grootschalige opwek van zon- en windenenergie gaat worden op de lange termijn. Dit doet zij op basis van het afwegingskader en de uitkomsten uit het participatietraject.

 

 

Cookie-instellingen